Shebang.pl

PHP i wyrażenia regularne

Napis PHP na białym tle

W PHP należy używać funkcji z rodziny PCRE (preg_*).

W PHP z wyrażeń regularnych można korzystać na dwa sposoby: za pomocą funkcji PCRE (zgodnych z Perl, preg_*) i POSIX (POSIX extended, ereg_*).

Każda rodzina funkcji reprezentuje nieco inną odmianę wyrażeń regularnych. Na szczęście dla nas, korzystanie z funkcji POSIX jest odradzane już od PHP 5.3.0. Z tego powodu, nigdy nie należy ich używać w nowym kodzie. Zamiast nich korzystaj z funkcji PCRE, czyli tych, których nazwy zaczynają się od przedrostka preg_*.

Exit mobile version