<form>
  <input name="t" type="datetime">
  <input type="submit" value="Wyślij">
</form>

← Powrót do HTML5. Rzeczowo i na temat