<form>
  <input name="q" autofocus>
  <input type="submit" value="Wyślij">
</form>

← Powrót do HTML5. Rzeczowo i na temat