<form name="f">
 <input id="q" autofocus>
 <input type="submit" value="Wyślij">
</form>
…
<script>
 window.onload = function() {
  if (!("autofocus" in document.createElement("input"))) {
   document.getElementById("q").focus();
  }
 }
</script>

Uwaga: Zdarzenie window.onload jest wyzwalane po załadowaniu wszystkich obrazów. Jeśli na stronie znajduje się dużo obrazów, to powyższy skrypt może „zabrać” fokus z innego elementu, z którego użytkownik zaczął już korzystać i przenieść go na element z identyfikatorem q. (Dlatego właśnie zaawansowani użytkownicy tak nie lubią automatycznego fokusu.) Jeśli używasz biblioteki JavaScript typu jQuery, możesz ten problem zmniejszyć korzystając ze zdarzenia $(document).ready() zamiast window.onload.

← Powrót do HTML5. Rzeczowo i na temat