Wydajność: statystyka a konkretne przykłady

Kiedy mówimy o wydajności, skupiamy się zwykle na wyzwaniach natury technicznej. Jednak to praca z ludźmi — przekonywanie współpracowników, by przywiązywali wagę do kwestii wydajnościowych — stanowi najtrudniejszy i jednocześnie najistotniejszy element optymalizacji wydajności.

Więcej