Nawiązywanie połączenia z bazą danych MySQL

W PHP jest wiele możliwości łączenia się z bazą danych MySQL. Najnowszą i najlepszą aktualnie metodą jest posługiwanie się obiektami PDO. Posiadają one spójny interfejs do pracy z różnymi typami baz danych, są konstrukcją obiektową oraz obsługują wiele nowych funkcji baz danych

Więcej