Rozdział 18. Obiekty i metoda ToString

Każdy obiekt w C# ma zaimplementowaną metodę o nazwie ToString, która zwraca łańcuchową reprezentację tego obiektu

Więcej