Stałe define i const w PHP

W PHP tradycyjnie stałe definiowało się za pomocą funkcji define(), ale w którejś wersji języka dodano też możliwość definiowania stałych za pomocą słowa kluczowego const. I powstał dylemat, która metoda jest lepsza?

Automatyczne ładowanie klas w PHP

W PHP jest kilka sposobów na automatyczne ładowanie plików klas. Najlepiej jest zarejestrować autoloader za pomocą funkcji spl_autoload_register()

Znaczniki PHP

Bloki kodu PHP można oznaczać na kilka sposobów. Choć krótsze może się wygodniej wpisywać, tylko jeden rodzaj działa na wszystkich serwerach

Nawiązywanie połączenia z bazą danych MySQL

W PHP jest wiele możliwości łączenia się z bazą danych MySQL. Najnowszą i najlepszą aktualnie metodą jest posługiwanie się obiektami PDO. Posiadają one spójny interfejs do pracy z różnymi typami baz danych, są konstrukcją obiektową oraz obsługują wiele nowych funkcji baz danych

Metody zapisywania haseł w PHP

Obliczanie skrótów (haszowanie) to w PHP standardowa metoda zabezpieczania haseł użytkowników przez zapisaniem ich w bazie danych. Niestety wiele algorytmów do obliczania skrótów, takich jak np. md5 czy nawet sha1, nie zapewnia wystarczającego poziomu bezpieczeństwa, ponieważ hakerzy potrafią łamać hasła zakodowane przy ich użyciu.