Rozdział 14. Projektowanie przy użyciu obiektów

Uruchamiamy w naszych głowach procesy myślenia obiektowego. Robimy to dlatego, bo zależy nam na tym, aby nasze systemy były jak najprostsze.

Więcej

Rozdział 13. Obiekty, struktury i referencje w C#

Wcześniej pokazałem Wam, jak przechowywać bloki informacji o wybranym elemencie w strukturze. Struktury są przydatne, ale podczas pisania dużych programów pojawiają się różne inne problemy: Chcemy utworzyć taki element w programie, który nigdy nie może mieć nieprawidłowego stanu, np. nie możemy dopuścić, aby ktoś utworzył konto bankowe o pustym lub niepoprawnym numerze. Chcemy móc podzielić duży system na osobne komponenty, które...

Więcej