Angielski dla programistów

Kurs języka angielskiego zapoznający studentów ze słownictwem z zakresu programowania komputerowego i polsko-angielskiej terminologii programistycznej. Kurs ten pozwala wyrobić umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów programistycznych i swobodnego wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane z programowaniem komputerowym.

Więcej