ES6 bez tajemnic. Kolekcje ES6

Dzisiejszy artykuł dotyczy składnika, który w standardzie ES6 nosi nazwę „kolekcji z kluczami”. Są to obiekty: Set, Map, WeakSet i WeakMap, które pod wieloma względami przypominają tablice skrótów z innych języków programowania.

Więcej