Kilka porad na temat używania jQuery

Zobacz, jak za pomocą metod jQuery animate i scrollTop utworzyć przycisk powrotu na górę strony z animacją, bez wykorzystywania w tym celu żadnych wtyczek

Rozdział 10. Organizacja kodu jQuery

Wprowadzenie Kiedy już opanujesz dodawanie drobnych funkcji do swoich stron za pomocą jQuery i zaczniesz tworzyć zaawansowane aplikacje działające po stronie klienta, będziesz musiał nauczyć się organizować swój kod. W tym rozdziale przyjrzymy się różnym … Więcej

Rozdział 9. Wydajność — najlepsze rozwiązania

Część trzecia. Zagadnienia zaawansowane Wydajność — najlepsze rozwiązania W tym rozdziale omówionych zostanie kilka najlepszych rozwiązań dotyczących biblioteki jQuery i języka JavaScript. Kolejność poruszanych zagadnień jest bez znaczenia. Znaczna część rozdziału została napisana w oparciu … Więcej

Rozdział 8. Wtyczki do jQuery

Czym tak naprawdę jest wtyczka? Wtyczka jQuery to po prostu nowa metoda, za pomocą której rozszerzamy prototyp obiektu jQuery. Dzięki temu rozszerzeniu wszystkie obiekty jQuery dziedziczą dodawane przez nas metody. Reasumując, każde wywołanie metody jQuery() … Więcej

Rozdział 7. Ajax

Wprowadzenie do technologii Ajax Obiekt XMLHttpRequest (XHR) umożliwia komunikację przeglądarki z serwerem bez przeładowywania całej strony. Dzięki tej technice, znanej również jako Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) można wzbogacić stronę o interaktywne elementy. Żądania Ajax … Więcej

Rozdział 6. Efekty jQuery

Wprowadzenie Korzystając z biblioteki jQuery możemy w banalny sposób wzbogacić stronę o proste efekty. Do ich uzyskania można używać wbudowanych ustawień lub definiować własne ustawienia czasu trwania. Można także tworzyć własne animacje dowolnych własności CSS. … Więcej

Rozdział 5. Zdarzenia jQuery

Wprowadzenie Posługując się dostępnymi w bibliotece jQuery metodami możemy w łatwy sposób podpiąć procedurę obsługi zdarzeń do wybranych elementów. Kiedy ma miejsce jakieś zdarzenie, zostanie wykonana przypisana mu funkcja. Słowo this wewnątrz funkcji odwołuje się … Więcej

Rozdział 4. Jądro jQuery

Zapis $ a $() Do tej pory pracowaliśmy wyłącznie z metodami, które są wywoływane na obiektach jQuery. Na przykład: $(’h1′).remove(); Większość metod jQuery jest wywoływanych na obiektach jQuery w sposób zaprezentowany powyżej. Metody te należą … Więcej

Rozdział 3. Podstawy biblioteki jQuery

$(document).ready() Swobodne manipulowanie zawartością strony możliwe jest dopiero wówczas, gdy nasz dokument jest „gotowy”. Biblioteka jQuery wykrywa ten stan gotowości za pomocą konstrukcji $(document).ready(). Umieszczony wewnątrz niej kod zostawnie wykonany wtedy, gdy strona będzie gotowa … Więcej