Java 8 — przewodnik po nowoczesnej Javie

Przewodnik po wszystkich nowych składnikach języka. Krótkie i nieskomplikowane przykłady użycia domyślnych metod interfejsów, wyrażeń lambda, referencji do metod i powtarzalnych adnotacji. A ponadto najnowsze zmiany w interfejsach AP dotyczące m.in. strumieni, interfejsów funkcyjnych, rozszerzeń słowników oraz nowy API daty i czasu i wiele więcej…

Więcej