Element picture

Element HTML picture jest kontenerem reprezentującym zasoby graficzne do wykorzystania na stronie przez przeglądarkę internetową w zależności od różnych czynników, takich jak szerokość ekranu, gęstość pikseli ekranu, format graficzny obrazu itd. Sam element picture nic … Więcej

Element style

Element HTML style służy do osadzania Kaskadowych arkuszy stylów w dokumencie. Jego zawartość nie jest prezentowana użytkownikowi, tylko ma wpływ na prezentację elementów znajdujących się na stronie. Uwaga: arkusze stylów lepiej jest umieszczać w osobnym … Więcej

Element noscript

Element HTML noscript zawiera alternatywną treść, która zostanie użyta, gdy przeglądarka nie będzie obsługiwała skryptów lub będzie miała wyłączoną obsługę skryptów. Przykład użycia elementu HTML noscript <script> document.write("Witaj, świecie!") </script> <noscript>Niestety Twoja przeglądarka nie obsługuje … Więcej

Element dialog

Element HTML dialog tworzy okno dialogowe, reprezentujące ostrzeżenie, uwagę, pytanie do użytkownika, informację dla użytkownika itp., które może zostać zamknięte przez użytkownika lub przez aplikację. Przykład użycia elementu HTML dialog Prosty przykład użycia elementu dialog. … Więcej

Element template

Element HTML template służy do przechowywania fragmentów kodu HTML, które powinny być ukryte przed użytkownikiem w trakcie ładowania strony, ale mogą być potrzebne później. Jak jego nazwa wskazuje (ang. template – szablon), reprezentuje on szablon, … Więcej

Element details

Element HTML details reprezentuje interaktywny widżet, który użytkownik może rozwinąć, aby wyświetlić ukrytą w nim treść – tekst, grafikę, film itd. Domyślnie widżet jest zamknięty, o czym świadczy mały trójkąt skierowany w prawo. Gdy użytkownik … Więcej

Element summary

Element HTML summary reprezentuje podsumowanie, podpis lub legendę nadrzędnego elementu details. Element summary powinien być pierwszym dzieckiem elementu details. Jego kliknięcie powoduje rozwinięcie (jeśli jest zwinięta) lub zwinięcie (jeśli jest rozwinięta) treści ukrytej w elemencie … Więcej

Atrybut open

Atrybut HTML open elementu details powoduje wyświetlenie jego zawartości. Jest to tzw. atrybut logiczny, więc wystarczy tylko go zdefiniować, bez nadawania mu jakiejkolwiek wartości. Brak tego atrybutu powoduje, że domyślnie zawartość elementu details jest ukryta. … Więcej

Element canvas

Element HTML canvas służy do rysowania grafiki na stronie w locie za pomocą JavaScriptu. Można w nim renderować animacje, gry, wizualizacje danych, przeróbki zdjęć, a także przetwarzać materiały wideo. Przykład użycia elementu HTML canvas <canvas … Więcej

Element em

Element HTML em reprezentuje emfazę, czyli podkreślenie lub uwypuklenie danego słowa lub fragmentu tekstu w taki sam sposób, w jaki podkreślamy pewne słowa przez zmianę intonacji i natężenie głosu w wypowiedziach ustnych. Czytniki ekranu odczytują … Więcej