Element sup

Element HTML sup reprezentuje indeks górny. Służy do oznaczania fragmentów tekstu, które powinny znajdować się w indeksie górnym ze względu na taką ustaloną formę zapisu, a nie tylko dla celów prezentacyjnych. Innymi słowy, elementu tego … Więcej

Element small

Element HTML small reprezentuje tzw. drobny druk, czyli tekst tradycyjnie zapisywany mniejszą czcionką (drobnym druczkiem), np. noty prawne, informacje o prawach autorskich, zastrzeżenia, dodatkowe uwagi, informacje o licencji lub środki ostrożności, które muszą być ukazane … Więcej

Element span

Element HTML span sam w sobie nie ma żadnego specjalnego znaczenia. Jest to ogólny kontener śródliniowy (zachowujący się jak zwykły tekst, tzn. nie powodujący przejścia do nowego wiersza itd.) służący do oznaczania fragmentów tekstu w … Więcej

Element ruby

Element HTML ruby reprezentuje adnotacje ruby do tekstu, które są umieszczane nad nim, pod nim lub obok niego. Jego głównym zastosowaniem jest pokazywanie wymowy znaków w językach wschodnioazjatyckich, ale może być używany także w innych … Więcej

Element rt

Element HTML rt reprezentuje tekst ruby w adnotacji ruby reprezentowanej przez element ruby. Przykład użycia elementu HTML rt <ruby>猫<rt>ねこ</rt></ruby> Wynik 猫 ねこ Kontekst użycia Elementy nadrzędne Element ruby Elementy potomne Elementy syntagmatyczne Znaczniki Znacznik zamykający … Więcej

Element rp

Element HTML rp umożliwia dodanie nawiasów lub innych elementów otaczających znaki ruby w adnotacji ruby reprezentowanej przez element ruby, które zostaną wyświetlone przez przeglądarki nieobsługujące adnotacji ruby. Przykład użycia elementu HTML rp <ruby>猫<rp> (</rp><rt>ねこ</rt><rp>)</rp></ruby> W … Więcej

Element dfn

Element HTML dfn oznacza termin, który jest zdefiniowany w najbliższym kontekście. Za definicję tego terminu uważana jest zawartość nadrzędnego elementu p, pary elementów dt–dd lub najbliższego nadrzędnego elementu section. Obowiązują następujące zasady określania terminu, którego … Więcej

Element code

Element HTML code reprezentuje fragment kodu komputerowego w tekście. Domyślnie zawartość tego elementu jest wyświetlana domyślną czcionką o stałej szerokości znaków przeglądarki. Przykład użycia elementu HTML code Prosty przykład użycia elementu code w akapicie. <p>Funkcja … Więcej

Element cite

Element HTML cite reprezentuje tytuł lub nazwę dzieła, np. książki, wiersza, artykułu, programu telewizyjnego, opery, utworu muzycznego, programu komputerowego, wystawy sztuki, rzeźby, obrazu, gry, filmu, raportu, menu, tweeta, oświadczenia pisemnego lub ustnego, strony internetowej itd. … Więcej

Element q

Element HTML q reprezentuje krótki cytat umieszczony bezpośrednio w wierszu tekstu, tzn. nie wymagający złamania wiersza./p> Przeglądarki standardowo dodają odpowiedni rodzaj cudzysłowu, więc nie należy go wpisywać samodzielnie, np. <q>„To jest cytat”</q>. Elementu q nie … Więcej