Element area

Element area reprezentuje klikalny obszar na mapie odsyłaczy utworzonej za pomocą elementu map. Przykład użycia Przykład mapy odsyłaczy zawierającej element area. <img src="animals.png" width="600" height="255" alt="Ilustracja zwierząt" usemap="#animals" /> <map name="animals"> <area shape="poly" coords="14,13,134,185,36,166,185,44" href="malpa.html" … Więcej

Element base

Element base określa podstawę wszystkich adresów URL na stronie internetowej. Przykład użycia Przykład użycia elementu base: <head> <base href="https://shebang.pl/"> … </head> <body> <a href="/html/">Artykuły o HTML</a> </body> Kontekst użycia Modele treści HTML5 metadane Elementy nadrzędne … Więcej

Element head

Element head zawiera metadane dokumentu HTML. Musi być pierwszym dzieckiem elementu html oraz musi zawierać jeden element title. Przykłady użycia Przykładowy nagłówek dokumentu HTML — element head <head> <title>Shebang.pl – kursy, poradniki, tutoriale, artykuły</title> <meta … Więcej

Element html

Element html jest głównym elementem dokumentu HTML, tzn. wszystkie pozostałe elementy dokumentu muszą być w nim zawarte. Przykład użycia Przykład użycia elementu html, którego język został określony jako polski: <html lang="pl"> Kontekst użycia Modele treści … Więcej

Element meta

Element meta służy do definiowania metadanych dokumentu, tzn. informacji opisujących ten dokument. Informacje te określa się w postaci par nazwa-wartość. Przykłady użycia <meta name="description" content="Strona zawierająca opis elementu meta języka HTML"> <meta name="author" content="Łukasz Piwko"> … Więcej

Element script

Element script służy do wstawiania do dokumentów HTML skryptów napisanych w językach programowania działających po stronie klienta. Skrypt może znajdować się zarówno bezpośrednio w treści tego elementu lub być dołączany z zewnętrznego pliku za pomocą … Więcej

Element title

Element title służy do definiowania tytułu dokumentu HTML. Jest on obowiązkowym elementem każdego dokumentu. Jego zawartość jest wyświetlana przez przeglądarki internetowe na pasku tytułu i w menu ulubionych oraz przez wyszukiwarki internetowe w wynikach wyszukiwania. … Więcej

Element link

Element HTML link służy do łączenia dokumentu z innymi dokumentami lub zasobami. Najczęściej elementu link używa się do dołączania do dokumentów arkuszy stylów. Zasób, z którym dokument jest połączony za pomocą elementu link określa się … Więcej

Element object

Element object służy do wstawiania na strony zewnętrznych zasobów, takich jak np. obiekty multimedialne (aplety Java i w innych językach, formanty ActiveX, pliki PDF, animacje Flash, filmy wideo, pliki dźwiękowe itp.). Przykład użycia Ten element … Więcej

Element output

Element HTML output reprezentuje wyniki obliczeń. Kontekst użycia Modele treści HTML5 treść ogólna, syntagmatyczna, formularzowa (z listy, etykietowalna i resetowalna), wyczuwalna Elementy nadrzędne elementy treści ogólnej Elementy potomne elementy treści ogólnej Znaczniki Znaczniki otwierający i … Więcej