Atrybut step

Atrybut step współpracuje w połączeniu z atrybutami min i max. Określa skok wartości lub daty wpisywanej w polu formularza. Jego wartością może być słowo any lub dodatnia liczba zmiennoprzecinkowa. Wartość any oznacza, że kontrolka przyjmuje … Więcej

Atrybut value

Atrybut value ma różne zastosowania w zależności od tego, dla jakiego elementu zostanie zdefiniowany. Atrybut value dla elementów button i option W elementach button i option atrybut value określa wartość do wysłania z formularzem. Jeśli … Więcej

Atrybut rows

Atrybut rows służy do określania wysokości obszaru tekstowego (element textarea) w wierszach tekstu. Przykład użycia Obszar tekstowy o wysokości 10 wierszy. <textarea cols="30" rows="10"> Treść obszaru tekstowego </textarea> Składnia atrybutu rows <textarea rows="liczba"> Elementy związane … Więcej

Atrybut high

Atrybut high służy do określania dolnego limitu wysokiej wartości zakresu elementu meter, tzn. jeśli maksymalna wartość elementu meter wynosi 100, atrybut high może zostać ustawiony na 80, co oznacza, że od 80 zaczynają się wysokie … Więcej

Atrybut optimum

Atrybut optimum służy do określania optymalnej wartości elementu meter. Wartość tego atrybutu większa od wartości atrybutu high oznacza że im większa wartość, tym lepiej. Wartość tego atrybutu mniejsza od wartości atrybutu low oznacza że im … Więcej

Atrybut low

Atrybut low służy do określania górnego limitu niskiej wartości zakresu elementu meter, tzn. jeśli minimalna wartość elementu meter wynosi 10, atrybut low może zostać ustawiony na 20, co oznacza, że do 20 wartości przedziału są … Więcej

Element ol

Element HTML ol reprezentuje uporządkowaną listę elementów na stronie internetowej. Elementy te mogą być numerowane numerycznie lub uporządkowane alfabetycznie (patrz niżej). Pozycje listy uporządkowanej reprezentuje element li. Lista uporządkowana różni się od listy nieuporządkowanej tym, … Więcej

Element audio

Element audio służy do osadzania na stronach internetowych treści dźwiękowej i ewentualnie odtwarzacza pozwalającego sterować jej odtwarzaniem. W treści tego elementu może znajdować się zwykły tekst, który może być wyświetlany przez przeglądarki nie obsługujące tego … Więcej

Element video

Element HTML video służy do osadzania na stronach internetowych treści wideo i ewentualnie odtwarzacza pozwalającego sterować jej odtwarzaniem. W treści tego elementu może znajdować się zwykły tekst, który może być wyświetlany przez przeglądarki nie obsługujące … Więcej

Element track

Element track służy do określania ścieżek tekstowych towarzyszących elementom multimedialnym (audio i video). Przy jego użyciu można dołączyć napisy filmowe (subtitles), napisy do pliku dźwiękowego (caption), tekstowe opisy komponentu wideo zasobu multimedialnego (descriptions), tytuły rozdziałów … Więcej