21. Struktura strony HTML5

W poprzednich rozdziałach skupialiśmy się głównie na semantyce tekstu, czyli elementach HTML5 służących do oznaczania różnych rodzajów treści tekstowej, np. skrótów, wstawionych i usuniętych fragmentów, linków, bardzo ważnych fragmentów tekstu itd. Czyli można powiedzieć, że … Więcej

23. Stylizacja strony głównej

Znasz już wszystkie elementy HTML potrzebne do dokończenia strony głównej, więc czas wykonać tę pracę. Dla przypomnienia pokazuję jeszcze raz, jak ma ona wyglądać. Powyżej jest widoczna pomniejszona wersja, na której nie wszystko dobrze widać. … Więcej

28. Tabele HTML

Tabela to struktura danych złożona z wierszy i kolumn, która pozwala na przedstawienie informacji w przejrzysty i uporządkowany sposób. W formie tabelarycznej często przedstawia się różnego rodzaju harmonogramy, zestawienia, wyniki i wszystkie inne dane, które … Więcej

25. Budowa podstron

Jesteśmy już bardzo blisko ukończenia naszej witryny. Mamy główne menu rozwijane w CSS, stopkę oraz stronę główną. Mamy także już treść podstron, ale brakuje nam szablonu, w którym moglibyśmy te podstrony zaprezentować. Utworzymy go w … Więcej

29. Pozostałe elementy HTML

Znasz już prawie wszystkie elementy HTML5, w tym znasz wszystkie najczęściej używane i kilka rzadziej używanych z nich. W tym rozdziale kursu poznasz pozostałe. Niektóre z nich są używane rzadko lub mają specyficzne zastosowania, ale … Więcej

11. Podstawy CSS

W kilku poprzednich rozdziałach utworzyliśmy stronę internetową o Richardzie Feynmanie. Choć nie jest to jeszcze bardzo imponujące dzieło, dzięki temu zyskaliśmy solidne podstawy wiedzy na temat budowy dokumentu i elementów HTML, co pozwala nam już … Więcej

12. Dołączanie CSS do strony

Dołączanie CSS do strony to bardzo ważna kwestia, ponieważ od sposobu dodania arkuszy stylów do dokumentu uzależnionych jest kilka kwestii rzutujących na dalszą pracę. Istnieje kilka metod dołączania arkuszy stylów do stron internetowych, z których … Więcej

13. Cytaty w HTML

Na stronach internetowych często można znaleźć cytaty, które czasami są bardzo ładnie sformatowane wizualnie. Do oznaczania cytatów w języku HTML służą dwa elementy: blockquote i q. Pierwszy z nich reprezentuje cytat blokowy, czyli dłuższy blok … Więcej

16. Łącza

Paul Erdős był wybitnym matematykiem węgierskiego pochodzenia. Zajmował się różnymi dziedzinami matematyki, np. teorią grafów i kombinatoryką. Zasłynął też tym, że we współpracy z innymi matematykami napisał ogromną liczbę prac (ponad 1500). W związku z … Więcej

14. Encje HTML i CSS

W poprzednim rozdziale była mowa o rodzajach cudzysłowów i encjach CSS, które ułatwiają posługiwanie się nimi w kodzie CSS. To jednak nie jedyne zastosowanie tych konstrukcji, które ponadto występują w różnych wariantach. Encje są obecne … Więcej