Element meter

Element HTML meter reprezentuje wartość skalarną ze znanego przedziału lub liczbę zmiennoprzecinkową, np. poziom użycia dysku, poziom trafności wyniku wyszukiwania albo procent głosów oddanych na kandydata w wyborach. Przykład użycia elementu HTML meter Przykład użycia … Więcej

Element form

Element HTML form to główny element formularza HTML. Zawiera interaktywne elementy strony (kontrolki), za pomocą których użytkownik może np. przesłać dane do serwera. Przykłady użycia Formularz zawierający różne rodzaje kontrolek. <form action="procesor_formularza.php" method="get"> <label>Google: <input … Więcej

Element output

Element HTML output reprezentuje wyniki obliczeń. Kontekst użycia Modele treści HTML5 treść ogólna, syntagmatyczna, formularzowa (z listy, etykietowalna i resetowalna), wyczuwalna Elementy nadrzędne elementy treści ogólnej Elementy potomne elementy treści ogólnej Znaczniki Znaczniki otwierający i … Więcej

Element progress

Element HTML progress reprezentuje postęp wykonywania procesu lub zadania. Wygląd tego elementu na stronie jest zależny od przeglądarki, ale najczęściej jest to pasek postępu. Kontekst użycia Modele treści HTML5 treść ogólna, syntagmatyczna, etykietowalna Elementy nadrzędne … Więcej

Pseudoklasy CSS3 i formularze HTML5

Jedną z zabójczych nowości, jakie wprowadzono w języku HTML5 jest możliwość weryfikacji danych formularza po stronie klienta bez używania JavaScriptu. W tym artykule dowiesz się, jak korzystać z nowych pseudoklas CSS3 do sprawdzania poprawności danych wprowadzonych przez użytkownika w formularzu