Element abbr

Element HTML abbr reprezentuje akronim lub skrót i ewentualnie jego rozwinięcie podane w atrybucie title. Jeśli zostanie zdefiniowany atrybut title elementu abbr, to może on zawierać jedynie rozwinięcie skrótu lub akronimu reprezentowanego przez ten element. … Więcej

Element caption

Element HTML caption reprezentuje podpis albo tytuł tabeli HTML i powinien być pierwszym dzieckiem elementu table. Jeśli w elemencie figure oprócz elementu figcaption znajduje się tylko element table, to należy zrezygnować z elementu caption tabeli … Więcej

Element td

Element HTML td reprezentuje komórkę danych w tabeli HTML. Domyślnie zawartość tych komórek przeglądarki wyrównują do lewej i wyświetlają jako zwykły tekst bez żadnego dodatkowego formatowania. Przykład użycia elementu HTML td Poniżej znajduje się przykładowa … Więcej

Element th

Element HTML th reprezentuje komórkę nagłówka w tabeli HTML. Domyślnie zawartość komórek nagłówkowych tabel przeglądarki wyrównują do środka i pogrubiają. Przykład użycia elementu HTML th Poniższa tabela zawiera dwie komórki nagłówkowe odnoszące się do kolumn. … Więcej

Element tr

Element HTML tr reprezentuje wiersz tabeli HTML. Przykład użycia elementu HTML tr Poniższa tabela HTML składa się z trzech wierszy i dwóch kolumn. <table> <tr> <th>Produkt</th> <th>Ilość</th> </tr> <tr> <td>Mąka</td> <td>10 kg</td> </tr> <tr> <td>Cukier</td> … Więcej

Element table

Element HTML table reprezentuje tabelę na stronie internetowej. Tabela to dwuwymiarowa struktura służąca do prezentacji danych w formie siatki tworzonej przez kolumny (reprezentowane przez elementy td) i wiersze (reprezentowane przez elementy tr). Uwaga Kiedyś tabel … Więcej

Element col

Element HTML col reprezentuje jedną lub więcej kolumn w grupie kolumn tabeli reprezentowanej przez element colgroup, którego jest potomkiem. Umożliwia on zastosowanie arkuszy stylów do wszystkich komórek w wybranych kolumnach na raz bez konieczności definiowania … Więcej

Element colgroup

Element HTML colgroup reprezentuje jedną lub więcej kolumn tabeli HTML, którym można dzięki temu nadać spójne formatowanie. Aby odnieść się do poszczególnych kolumn tabeli z osobna, można zdefiniować elementy potomne col w elemencie colgroup lub … Więcej

Element tbody

Element HTML reprezentuje grupę wierszy tabeli HTML reprezentujących jej treść główną. W połączeniu z elementami thead i tfoot zapewnia dodatkową konstrukcję semantyczną umożliwiającą wygodne formatowanie poszczególnych części tabeli pod kątem prezentacji wizualnej, druku, czytników ekranu … Więcej

Element tfoot

Element HTML tfoot reprezentuje stopkę tabeli HTML. W połączeniu z elementami thead i tbody zapewnia dodatkową konstrukcję semantyczną umożliwiającą wygodne formatowanie poszczególnych części tabeli pod kątem prezentacji wizualnej, druku, czytników ekranu itd. Uwaga Element table … Więcej