profesor kodecki
sty16

Rozdział 12. Obiektowy model dokumentu

W rozdziale 11 używaliśmy obiektów JavaScript odnoszących się do elementów form i input dokumentu HTML. Obiekty te należą do struktury o nazwie DOM (ang. Document-Object Model — obiektowy model dokumentu). W modelu tym reprezentację ma każdy element znajdujący się w dokumencie. Można go tam znaleźć i coś z nim zrobić. Dokumenty HTML mają strukturę hierarchiczną. Każdy element (lub znacznik) z wyjątkiem głównego elementu...

Więcej