Lekcja 6. Matrices

Szósta lekcja kursu angielskiego dla programistów i informatyków. Temat: macierze.

Więcej

Lekcja 5. Geometric shapes

Piąta lekcja kursu angielskiego dla programistów i informatyków. Temat: figury geometryczne i ich właściwości

Więcej

Lekcja 4. Positional notation

Czwarta lekcja kursu angielskiego dla programistów i informatyków. Temat: pozycyjne systemy liczbowe, notacja pozycyjna, reprezentacja liczb w komputerach

Więcej

Lekcja 3. Other types of numbers and operations

Trzecia lekcja kursu angielskiego dla programistów i informatyków. Temat: inne rodzaje liczb i różne działania matematyczne

Więcej

Lekcja 2. Natural numbers

Druga lekcja kursu angielskiego dla programistów i informatyków. Temat: liczby naturalne.

Więcej

Lekcja 1. Algebra

Pierwsza lekcja kursu angielskiego dla programistów i informatyków. Temat: algebra.

Więcej

Angielski dla programistów

Kurs języka angielskiego zapoznający studentów ze słownictwem z zakresu programowania komputerowego i polsko-angielskiej terminologii programistycznej. Kurs ten pozwala wyrobić umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów programistycznych i swobodnego wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane z programowaniem komputerowym.

Więcej