strong typing: ścisła kontrola typów, rygorystyczna kontrola typów

> Dodaj do ulubionych
W języku programowania ze ścisłą kontrolą typów wszystkie zmienne muszą mieć określony typ i nie mogą przechowywać danych innego typu niż zadeklarowany. Pozwala to uniknąć wykonywania przez program operacji na niezgodnych ze sobą typach, chyba że zostaną one jawnie odpowiednio przekonwertowane.

Dodaj komentarz

1 × 1 =