software versioning: numeracja wersji oprogramowania

> Dodaj do ulubionych
Proces nadawania odpowiednich numerów kolejnym wersjom oprogramowania. Zwykle numery te składają się z kilku oddzielonych kropkami liczb naturalnych. Każda liczba składająca się na numer ma określone znaczenie:

1. Na pierwszym miejscu występuje tzw. numer główny (ang. major) – zmiana tej liczby oznacza poważne zmiany w programie, jest to przejście do kolejnego głównego wydania programu.

2. Na drugim miejscu występuje tzw. numer dodatkowy (ang. minor) — zmiana oznacza przejście do kolejnego etapu prac nad tą samą wersją programu.

3. Na trzecim miejscu może pojawić się tzw. numer wydania (ang. release) danej wersji programu — zmienia się np. po zainstalowaniu łatki (ang. patch).

Dodaj komentarz

cztery × 3 =