right rotation: prawa rotacja, rotacja w prawo

> Dodaj do ulubionych
Operacja na binarnym drzewie poszukiwań mająca na celu doprowadzenie do jego zrównoważenia. W wyniku rotacji wokół węzła N, węzeł N zostaje poddrzewem swojego lewego następnika, a prawy następnik tego lewego następnika staje się lewym następnikiem węzła N.

Dodaj komentarz

11 + osiemnaście =