predefined character entity: predefiniowana encja znakowa

> Dodaj do ulubionych
Standardowa encja zdefiniowana w specyfikacji języka typu SGML (np. XML lub HTML). Do najczęściej używanych encji HTML tego typu zalicza się encje o odwołaniach &amp; (znak &), &lt; (znak <) oraz &gt; (znak >). Zwłaszcza encje zastępujące znaki < i > są często używane, ponieważ jeśli znaków tych użyje się bezpośrednio w kodzie strony HTML, nie zostaną wyświetlone, lecz zostaną potraktowane przez przeglądarkę internetową jako otwarcie lub zamknięcie znacznika.

Dodaj komentarz

9 + 15 =