namespace: przestrzeń nazw

> Dodaj do ulubionych
Technika umożliwiająca grupowanie elementów kodu programu (klasy, metody, funkcje, dane itp.) w dające się zidentyfikować pakiety. Przestrzenie nazw tworzy się przede wszystkim w celu uniknięcia kolizji nazewniczych, tzn. jeśli klasa MojaKlasa zostanie zaliczona do przestrzeni nazw MojaPrzestrzeń, to dostęp do niej można uzyskać tylko poprzez zapis MojaPrzestrzeń::MojaKlasa; (przykład w stylu języka C++ — w innych językach zamiast znaków :: może zostać użyta np. kropka lub jeszcze inny znak). Jeśli zostanie utworzona inna klasa o nazwie MojaKlasa w innej przestrzeni nazw, nie będzie ona kolidować z tą pierwszą.

Dodaj komentarz

19 + trzy =