line spacing: interlinia, odstęp międzywierszowy

> Dodaj do ulubionych
Odstęp między dwoma sąsiednimi wierszami pisma wyrażony jako odległość między dolną linią pisma (descender) wiersza górnego a górną linią pisma (ascender) wiersza dolnego.

Dodaj komentarz

17 + 4 =