intrusive container: kontener intruzyjny

22 listopada 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek
Rodzaj kontenera w języku C++, w którym można przechowywać tylko obiekty typów pochodnych klasy Object. Bardziej szczegółowe informacje na temat intruzyjnych i nieintruzyjnych kontenerów można znaleźć na stronie http://www.boost.org/doc/libs/1_38_0/doc/html/intrusive/intrusive_vs_nontrusive.html.

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.