HTML element: element HTML

> Dodaj do ulubionych
Składnik języka HTML służący do zdefiniowania jakiejś właściwości zawartej w nim treści lub do wstawienia jakiejś treści (np. obrazu) do dokumentu HTML (HTML document). Typowy element HTML (i XHTML) składa się z kilku części:

  1. Znacznik otwierający (start tag) — obowiązkowa część każdego elementu HTML.
  2. Znacznik zamykający (end tag) — obowiązkowa część każdego elementu XHTML, ale nie HTML.
  3. Atrybut — zwykle opcjonalny.
  4. Treść elementu — opcjonalna w niektórych elementach. Istnieją również tzw. elementy puste (empty element), które z definicji nie zawierają żadnej treści, np. <br> (lub <br/> w języku XHTML).


  5. Na poniższym rysynku przedstawiono schemat budowy typowego elementu HTML.

    Schemat budowy elementu HTML