empty element: element pusty

> Dodaj do ulubionych
Element języka XML lub HTML (i pokrewnych) nie zawierający żadnej treści. Element taki może składać się tylko ze znacznika otwierającego i zamykającego, np. <hr$gt;≷/hr> lub z tylko jednego znacznika (otwarcie i zamknięcie znajdują się w jednym znaczniku), np. ≷br/> (w języku XHTML).

Dodaj komentarz

pięć × 5 =