double polymorphism: polimorfizm dwukierunkowy

> Dodaj do ulubionych
Technika wyboru funkcji do wywołania na podstawie typów kilku obiektów związanych z tym wywołaniem. Dla porównania, w polimorfizmie pojedynczym (single polymorphism) wybór funkcji do wywołania jest dokonywany na podstawie jednego obiektu.