default constructor: konstruktor domyślny, konstruktor niejawny

> Dodaj do ulubionych
Jeśli programista nie zdefiniuje w klasie żadnego konstruktora, w niektórych językach programowania automatycznie dostępny jest wówczas konstruktor domyślny. Pola obiektów utworzonych przy jego użyciu mają wartości domyślne.

Dodaj komentarz

2 × 3 =