counter-controlled loop: pętla kontrolowana licznikiem

22 listopada 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek
Pętla (loop), w której o liczbie powtórzeń decyduje wartość licznika (loop counter). Na stronie http://www.computing.dcu.ie/~nbrophy/OnlineJava/Loops/Introduction/L4-CounterControlled.php znajduje się ciekawa animacja przedstawiająca działanie tego rodzaju pętli.