checkbox: pole wyboru

22 listopada 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek
Komponent graficznego interfejsu użytkownika lub formularza internetowego, mający postać niewielkiego prostokąta. Można go zaznaczyć (najczęściej powoduje to pojawienie się w nim charakterystycznego haczyka) w celu wybrania określonej opcji lub usunąć jego zaznaczenie, jeśli był wcześniej zaznaczony, aby zrezygnować z reprezentowanej przezeń opcji. W języku HTML element ten definiuje się za pomocą elementu <input type=”checkbox”>, a w języku Visual Basic do jego tworzenia służy kontrolka o nazwie CheckBox.

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.