actor: aktor

> Dodaj do ulubionych
W języku UML aktorem nazywa się byt (osoba, urządzenie, jakiś proces itp.) uruchamiający przypadek użycia (use case).

Dodaj komentarz

5 × 4 =