Shebang.pl

Rozdział 6. O przewodniku

O tym przewodniku

Przewodnik po zabezpieczeniach aplikacji PHP to projekt autorstwa organizacji PHP Security Consortium. Jego najnowszą wersję można znaleźć pod adresem http://phpsec.org/projects/guide/.

O PHP Security Consortium

Celem organizacji PHP Security Consortium (PHPSC) jest promowanie bezpiecznych technik programowania w języku PHP poprzez edukację i przykłady przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów etycznych.

Więcej o organizacji PHP Security Consortium można przeczytać na stronie http://phpsec.org/.

Więcej informacji

Więcej informacji o technikach zabezpieczania aplikacji PHP można znaleźć w publikacjach znajdujących się w bibliotece PHP Security Consortium Library pod adresem http://phpsec.org/library/.

Exit mobile version