Shebang.pl

Instalowanie SDK Androida

Przed przystąpieniem do instalacji należy pobrać pliki SDK Androida. Gdy to zrobisz, musisz przygotować swoje środowisko pracy.

Pobrany pakiet SDK nie jest kompletnym środowiskiem. Zawiera tylko podstawowe narzędzia, za pomocą których można pobrać pozostałe pakiety SDK (np. najnowszy obraz systemu).

Rozpoczynanie pracy w systemie Windows

Pakiet który pobrałeś jest plikiem wykonywalnym uruchamiającym instalatora. Instalator ten sprawdza czy w komputerze znajdują się potrzebne narzędzia, takie jak odpowiednia wersja pakietu Java SE Development Kit (JDK) i w razie potrzeby je instaluje. Narzędzia SDK są przez instalator zapisywane w domyślnej lokalizacji, którą można zmienić.

Zapamiętaj nazwę i położenie katalogu SDK w swoim systemie, ponieważ będziesz ich później potrzebować podczas konfiguracji wtyczki ADT i używania narzędzi SDK w wierszu poleceń.

Po zainstalowaniu narzędzi instalator zaproponuje uruchomienie menedżera SDK Androida (Android SDK Manager). Uruchom go i kontynuuj instalację klikając znajdujące się po prawej stronie łącze Next.

Rozpoczynanie pracy w systemie Mac

Pakiet, który pobierzesz będzie w formacie .zip. Rozpakuj go i zapisz w bezpiecznym miejscu na komputerze. Domyślnie pliki SDK są wypakowywane do katalogu o nazwie android-sdk-mac_x86.

Zapamiętaj nazwę i położenie katalogu SDK w swoim systemie, ponieważ będziesz ich później potrzebować podczas konfiguracji wtyczki ADT i używania narzędzi SDK w wierszu poleceń.

Kontynuuj instalację klikając znajdujące się po prawej stronie łącze Next.

Rozpoczynanie pracy w systemie Linux

Pakiet, który pobierzesz będzie w formacie .tgz. Rozpakuj go i zapisz w bezpiecznym miejscu na komputerze. Domyślnie pliki SDK są wypakowywane do katalogu o nazwie android-sdk-linux_x86.

Zapamiętaj nazwę i położenie katalogu SDK w swoim systemie, ponieważ będziesz ich później potrzebować podczas konfiguracji wtyczki ADT i używania narzędzi SDK w wierszu poleceń.

Kontynuuj instalację klikając znajdujące się po prawej stronie łącze Next.

Rozwiązywanie problemów w systemie Ubuntu

Exit mobile version