Shebang.pl

Instalacja SDK Androida

Klucz i śrubokręt

Pakiet narzędzi SDK do Androida zawiera biblioteki API i narzędzia programistyczne potrzebne do tworzenia, testowania, debugowania i kompilowania aplikacji i gier dla systemu Android.

SDK Androida można pobrać na stronie Get the Android SDK.

Przewodnik instalacji SDK Androida

Exit mobile version