Lekcja 10. Programming tools

Dziesiąta lekcja kursu angielskiego dla programistów i informatyków. Temat: narzędzia

Więcej

Lekcja 9. Programming languages. Part 2

Dziewiąta lekcja kursu angielskiego dla programistów i informatyków. Temat: języki skryptowe, znacznikowe i kompilowane.

Więcej

Lekcja 8. Programming languages. Part 1

Ósma lekcja kursu angielskiego dla programistów i informatyków. Temat: języki programowania, informacje podstawowe.

Więcej

Lekcja 7. Computer programming

Siódma lekcja kursu angielskiego dla programistów i informatyków. Temat: style programowania.

Więcej

Lekcja 6. Matrices

Szósta lekcja kursu angielskiego dla programistów i informatyków. Temat: macierze.

Więcej

Lekcja 5. Geometric shapes

Piąta lekcja kursu angielskiego dla programistów i informatyków. Temat: figury geometryczne i ich właściwości

Więcej

Lekcja 4. Positional notation

Czwarta lekcja kursu angielskiego dla programistów i informatyków. Temat: pozycyjne systemy liczbowe, notacja pozycyjna, reprezentacja liczb w komputerach

Więcej

Lekcja 3. Other types of numbers and operations

Trzecia lekcja kursu angielskiego dla programistów i informatyków. Temat: inne rodzaje liczb i różne działania matematyczne

Więcej

Lekcja 2. Natural numbers

Druga lekcja kursu angielskiego dla programistów i informatyków. Temat: liczby naturalne.

Więcej

Lekcja 1. Algebra

Pierwsza lekcja kursu angielskiego dla programistów i informatyków. Temat: algebra.

Więcej