jQuery Mobile 1.3.0

24 lutego 2013
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Opublikowano bibliotekę jQuery Mobile 1.3.0. W wersji tej poprawiono narzędzia dotyczące projektowania responsywnych aplikacji sieciowych (RWD) oraz dodano wiele nowych widżetów, m.in. okienka (ang. panels), paski wyboru wartości z dwoma uchwytami oraz dwa różne responsywne typy tabeli.

Wszystkie nowe widżety, a także stare, można wypróbować na stronie demonstracyjnej jQuery Mobile pod adresem http://view.jquerymobile.com/1.3.0/

Ponadto znacznie poprawiono ajaksowy system nawigacji. Teraz jest łatwiejszy w użyciu i działa bardziej spójnie w różnych przeglądarkach.

Kolejną ważną zmianą jest usunięcie starych demo i dokumentacji oraz uruchomienie nowego serwisu dokumentacji API jQuery Mobile i nowego serwisu demonstracyjnego możliwości biblioteki.

Szczegółowy opis możliwości nowej wersji biblioteki wraz z odnośnikami do pobrania plików można znaleźć na stronie http://jquerymobile.com/blog/2013/02/20/jquery-mobile-1-3-0-released/

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.