jQuery 1.8 RC1

27 lipca 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Udostępniono wersję Release Candidate 1 biblioteki jQuery 1.8. Publikacja opóźniła się o kilka dni w stosunku do planowanego terminu, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dobrze się stało, ponieważ dzięki temu zdążyliśmy odebrać kilka raportów z cennymi uwagami na temat błędów, które zdążyliśmy jeszcze poprawić w ostatniej chwili http://blog.jquery.com/2012/07/26/jquery-1-8-rc1-released/.

jQuery 1.8 RC1 można pobrać pod adresem http://code.jquery.com/jquery-1.8rc1.js

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.