Angielski dla programistów

15 września 2015
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Kurs Angielski dla programistów, kurs dwa w jednym to dwuwarstwowy kurs języka angielskiego nastawiony przede wszystkim na poznawanie słownictwa z zakresu programowania komputerowego, polsko-angielskiej terminologii programistycznej oraz typowych dla tekstów programistycznych struktur leksykalnych i gramatycznych. Ponadto materiał kursu i zawarte w nim ćwiczenia pozwolą wyrobić umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów programistycznych (kliknięcie pogrubionego terminu w tekście powoduje wyświetlenie jego tłumaczenia) oraz swobodnego wypowiadania się po angielsku zarówno w formie ustnej jak i pisemnej na tematy związane z programowaniem komputerowym.

Druga, poboczna ale też bardzo ważna, warstwa kursu angielskiego dla programistów to zestaw ćwiczeń fizycznych pozwalających utrzymać ciało w dobrej kondycji. Długie przesiadywanie przed komputerem i nad książkami ma fatalny wpływ na zdrowie i możliwości intelektualne człowieka. Dlatego postanowiłem dodać do tego kursu gotowe zestawy ćwiczeń fizycznych pozwalające zmienić tę niekorzystną sytuację. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dalszej części wprowadzenia.

Kurs Angielski dla programistów jest przeznaczony dla:

 • studentów informatyki i uczniów szkół o profilu informatycznym;
 • studentów kierunków tłumaczeniowych, którzy interesują się tłumaczeniami informatycznymi;
 • programistów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje językowe;
 • samouków, którzy chcą uczyć się angielskiego a jednocześnie interesują się programowaniem i chcieliby połączyć naukę języka ze zdobywaniem wiedzy informatycznej;
 • osób znających język angielski na poziomie średniozaawansowanym;
 • masochistów nie znających języka angielskiego i nie mających pojęcia o programowaniu, ale chcących poczytać o czymś, co będzie dla nich wyglądało jak chińszczyzna.

Kurs Angielski dla programistów — spis treści

Ogólne cele kursu

Kurs Angielski dla programistów został podzielony na kilka modułów tematycznych, które są ułożone w sposób zbliżony do kursu programowania, ale w żadnym stopniu nie pretenduje do bycia takim kursem. Poniżej znajduje się lista najważniejszych celów, które powinno udać się osiągnąć każdemu, kto sumiennie i rzetelnie przestudiuje wszystkie lekcje:

 • Zapoznanie z podstawową terminologią matematyczną w zakresie mogącym interesować programistę. Przedstawione są tylko najbardziej podstawowe zagadnienia z dziedziny matematyki. Osoby zainteresowane szerszym ujęciem tematu mogą sięgnąć po pozycje wymienione w literaturze na dole tej strony.
 • Zapoznanie z ogólną terminologią programistyczną i w pewnym stopniu z ogólną terminologią informatyczną.
 • Zapoznanie z charakterystycznymi cechami tekstów programistycznych.
 • Nabycie umiejętności rozumienia dokumentacji technologii programistycznych napisanych w języku angielskim.
 • Nabycie umiejętności rozumienia książek i innych tekstów poświęconych tematyce programowania.
 • Nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się terminologią z zakresu programowania w mowie i piśmie.
 • Poznanie charakterystycznych dla dziedziny programowania struktur zdaniowych, wyrażeń, oraz struktur gramatycznych.
 • Zachowanie dobrej kondycji fizycznej mimo wielu godzin spędzonych w książkach i przed komputerem.

Struktura lekcji

Każda lekcja kursu zawiera opis jednego zagadnienia matematycznego lub programistycznego, wykaz najważniejszych terminów, słów i wyrażeń oraz zestaw ćwiczeń pozwalających przyswoić nową wiedzę.

Materiał każdej lekcji najlepiej jest przestudiować w ciągu miesiąca. Osoby znające język angielski na wyższym poziomie mogą oczywiście przyspieszyć naukę, a osoby mające trudności ze zrozumieniem wszystkiego w przewidzianym czasie powinny poświęcić kilka dni więcej na opanowanie materiału, w czym powinny pomóc ćwiczenia nie tylko językowe, ale i fizyczne oraz matematyczno-programistyczne opisane poniżej.

Wskazówki na temat skutecznej nauki

Metoda nauczania zastosowania w niniejszym kursie bazuje na trzech filarach, będących spostrzeżeniami na temat tego, co pomaga efektywnie przyswajać wiedzę: wielokrotne powtarzanie materiału, ruch fizyczny oraz zmienność dziedzin w celu aktywowania różnych części mózgu.

Powtarzanie materiału i rodzaje ćwiczeń

Wychodzę z założenia, że popularne i stosowane w wielu podręcznikach ćwiczenia w formie testowej niczego lub prawie niczego nie uczą, a co najwyżej (i to też jest dyskusyjne) sprawdzają opanowanie pewnych partii materiału. Dlatego większość ćwiczeń w tym kursie to ćwiczenia wymagające aktywnego zaangażowania studenta. Innymi słowy, niewiele jest ćwiczeń polegających na uzupełnianiu luk lub wstawianiu gdzieś brakujących wyrazów, a bardzo dużo takich, w których należy napisać własne zdania w oparciu o podany szablon, odpowiedzieć na pytania do tekstu, przetłumaczyć fragmenty zdań na język angielski bazując na podanych strukturach itp.

Ponadto większość ćwiczeń jest łatwa do wykonania, jeśli dokładnie przeczytało się tekst i wykonuje się je po kolei — są tak zaplanowane, aby wiedza z jednego była przydatna w następnym lub w dalszych ćwiczeniach. Chodzi o to, aby nie przytłoczyć studenta trudnymi ćwiczeniami, tylko by pokazać mu, że to co początkowo wydawało się trudne, w rzeczywistości jest bardzo łatwe — trzeba tylko poznać odpowiednią metodę. Krótko mówiąc, autor kursu postępował wg zasady: „Spójrz jakie to łatwe”, a nie: „Spójrz jaki ja jestem mądry” (choć oczywiście jestem mądry).

Wiele ćwiczeń ma charakter powtarzalny. Nie mają one na celu zanudzić studenta na śmierć, tylko pozwolić mu wyćwiczyć pewne umiejętności lub struktury gramatyczne albo leksykalne. Warto przy tej okazji wspomnieć, że nauka gramatyki odbywa się „niepostrzeżenie”, tzn. zamiast opisów typu „Strony biernej czasu teraźniejszego prostego używamy do mówienia o…” kursant znajdzie opisy w rodzaju „Przerób poniższe zdania wg wzoru, aby uniknąć wskazywania, kto wykonuje opisywane w nich czynności”.

Mieszanie dziedzin

Aby jak najbardziej pobudzić różne części mózgu do pracy i tym samym zwiększyć efektywność nauki, warto od czasu do czasu mieszać dziedziny. Powiedzmy co pół godziny dobrze jest przerwać właściwą naukę i zająć się przez parę minut czymś innym, np. zagrać na skrzypcach, wykonać parę obliczeń matematycznych, powyobrażać sobie, że jest się na plaży w Honolulu itd.

Ponieważ jest to kurs dla informatyków, programistów i wszystkich osób interesujących się tymi dziedzinami, w każdej lekcji zamieszczono kilka ćwiczeń dodatkowych ćwiczeń urozmaicających, np. równań matematycznych do rozwiązania itp. Ich wykonywanie nie jest konieczne, ale warto z nich korzystać. Na przykład w części matematycznej, w lekcji o algebrze znajdują się ćwiczenia polegające na wykonywaniu obliczeń arytmetycznych. Wykonując je kursant oderwie się na chwilę od studiowanego materiału i zaktywuje dodatkowe obszary mózgu, dzięki czemu dalsza nauka może być efektywniejsza. Oczywiście jeśli ktoś ma lepszy pomysł na robienie sobie takich przerw, może wykorzystać własne pomysły.

W zdrowym ciele zdrowy duch

DOBRE WYCHOWANIE FIZYCZNE SZCZEGÓLNYCH OSÓB JEST ZAWSZE DOBRODZIEJSTWEM DLA KRAJU I SPOŁECZNOŚCI, W KTÓREJ ŻYĆ MAJĄ. Cytat z przedmowy Jędrzeja Śniadeckiego do książki Gimnastyka domowa: wskazówki dla prowadzenia ćwiczeń w domu Władysława Ryszarda Kozłowskiego.

Kolejną bardzo ważną dla efektywności nauki rzeczą jest ruch. Podczas nauki dobrze jest co jakiś czas wykonywać łatwe ćwiczenia gimnastyczne, np. różne wymachy ramion, skłony, przysiady, podskoki, kręcenie bioder itp., aby pobudzić krążenie krwi i lepiej dotlenić organizm. Najważniejsze aby się przy tych ćwiczeniach nie zmęczyć. Nie można dopuścić do zadyszki, ponieważ wtedy efekt będzie odwrotny od zamierzonego (warto poczytać: http://well.blogs.nytimes.com/2013/08/07/how-exercise-can-help-us-learn/, http://www.scientificamerican.com/article/why-do-you-think-better-after-walk-exercise/, http://www.scientificamerican.com/article/fit-body-fit-mind/).

Już sto lat temu dobrze wiedziano, jak bardzo ważny jest ruch w rozwoju człowieka:

Jakkolwiek gimnastyka znaną i uprawianą była w starożytnej Heladzie — obejmując wszelkiego rodzaju ruch zdrowotny, który dzisiaj mieści się w pojęciu sportów — to jednak obecnie ma ona znaczenie całkiem odrębne. Dostatecznemi były sporty dla człowieka normalnie pracującego, nieznającego pracy jednostronnej, ale skoro praca ta staje się — jak to u nas najczęściej bywa — wyczerpującą i zniekształcającą ciało, sporty zaś uprawiane bywają wyłącznie wedle zdarzonej okoliczności lub mody, a więc także wpływ wywierają jednostronny: staje się rzeczą niezbędną zastosowanie jakiegoś środka ruchowego, coby mógł przeciwdziałać tej jednostronności w rozwoju ciała, skierować go na drogę właściwą i być niejako jego regulatorem.Władysław Ryszard Kozłowski, Gimnastyka domowa: wskazówki dla prowadzenia ćwiczeń w domu

W kursie tym nie ma opisu kompletnego zestawu ćwiczeń gimnastycznych, ale poniżej przedstawiam tzw. Zestaw obowiązkowy, czyli zbiór ćwiczeń, które zalecam wykonywać przed rozpoczęciem nauki i częściowo co jakiś czas w trakcie jej trwania.

Zestaw obowiązkowy

 1. Rozciąganie palców
  • wyprostuj palce i rozłóż je maksymalnie, aż poczujesz napięcie. Wytrzymaj tak 10 sekund, po czym rozluźnij palce i zegnij je, ale nie rób ścisłej pięści. Wytrzymaj znów 10 sekund i powtórz ćwiczenie jeszcze dwa razy.
  • Spleć dłonie przed sobą i wykonaj krążenie dłońmi przez kilka sekund najpierw w jedną, a potem w drugą stronę.
 2. Rozciągnięcie mięśni szyi
  • Wykonaj obrót głowy w lewo, wytrzymaj 2-3 sekundy. Wykonaj obrót w prawo, wytrzymaj 2-3 sekundy. Powtórz ćwiczenie.
  • Stań prosto z głową wyprostowaną i patrz wprost przed siebie. Następnie pochyl głowę na lewe ramię. Wytrzymaj tak około 5 sekund. Wróć do pozycji wyjściowej i pochyl głowę na prawe ramię. Wytrzymaj tak około 5 sekund. Wróć do pozycji wyjściowej. Powtórz ćwiczenie.
  • Wykonaj powolne krążenie głowy — 3 obroty w lewo i trzy obroty w prawo.
 3. Rozciąganie barków
  • złap się za ręce z tyłu i staraj się delikatnie przyciągnąć do siebie łokcie. Wytrzymaj tak około 10 sekund. Powtórz ćwiczenie 2-3 razy. Ilustracja przedstawiająca, jak poprawnie rozciągać barki - Kurs Angielski dla programistów
  • Zrób powolny wymach prawym ramieniem, tak jakby śmigłem samolotu. Wykonaj ćwiczenie kilka razy w jedną i drugą stronę. Następnie powtórz z lewym ramieniem. Ilustracja przedstawiająca, jak poprawnie wykonywać wymachy ramion

   Źródło rysunków: program Workrave

  • Połóż ramiona na podłokietnikach krzesła i powoli unieś się. Wytrzymaj w uniesionej pozycji kilka sekund i powoli się opuść. Powtórz ćwiczenie kilka razy.
 4. Klatka piersiowa i plecy
  • Połóż ramiona na podłokietnikach krzesła albo opuść swobodnie po bokach ciała, jeśli stoisz. Następnie unieś barki jak najwyżej i wytrzymaj tak około 5 sekund. Po tym czasie opuść barki, odpocznij chwilę i powtórz ćwiczenie.
 5. Przejdź się na pięciominutowy spacer. W zależności od kondycji możesz też wykonać kilka przysiadów lub pompek, stanąć na głowie, kilka razy przejść się po schodach lub wymyślić coś jeszcze innego.

Ćwiczenia oddechowe

Kolejną czynnością, która może znacznie podnieść efektywność nauki są ćwiczenia oddechowe. Jest wiele poradników na temat tzw. oddychania głębokiego, ale moim skromnym zdaniem najciekawsza, najprzyjemniejsza i dająca najwięcej satysfakcji oraz najlepsze efekty jest tzw. Pranayama czyli sztuka kontroli oddechu w Jodze. Więcej informacji na temat roli oddechu w nauce można znaleźć np. na stronie http://www.memletics.com/state-cell-learning-oxygen — niestety tekst po angielsku. Jeśli natomiast interesuje cię Pranayama, to dla początkującego polecam Ujjayi Pranayamę, której doskonały opis można znaleźć w książce Światło Jogi B. K. S. Iyengara, ale na potrzeby nauki wystarczą także prostsze ćwiczenia.

Wybór tekstów

Teksty pochodzą z ogólnodostępnych publikacji o tematyce programistycznej, takich jak Wikipedia czy różne książki dostępne na licencjach typu Creative Commons, i zostały specjalnie dostosowane do potrzeb kursu, tak aby na ich podstawie można było przedstawić określone zagadnienia gramatyczne, leksykalne oraz syntaktyczne.

Literatura pomocnicza

Poniżej przedstawiam krótką listę książek uzupełniających, które mogę być pomocne w nauce z tego kursu języka angielskiego dla programistów.

Język angielski

 • Gozdawa-Gołębiowski Romuald, Jasińska Bronisława, Kryński Stanisław, Prejbisz Antoni. Nowa gramatyka angielska w ćwiczeniach. Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Jasińska Bronisława, Jaślan Janina, Woytowicz-Neyman Monika. Język angielski. Repetytorium gramatyki z ćwiczeniami. Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Scheffler Paweł. Gramatyka języka angielskiego w zdaniach do tłumaczenia. Altravox Press
 • Swan Michael. Practical English Usage. Oxford University Press

Dla tłumaczy

 • Douglas-Kozłowska Christian. Difficult Words In Polish-English Translation. Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Macpherson Robin. Advanced Written English. Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Macpherson Robin. English for Writers and Translators. Wydawnictwo Naukowe PWN

Życzę owocnej nauki i wielu sukcesów
— Łukasz Piwko

Autor: Łukasz Piwko

Tłumacz angielskiej i francuskiej literatury specjalistycznej, nauczyciel, wykładowca i maniak technologii programistycznych. Interesuje go wszystko, co związane z programowaniem i tłumaczeniem tekstów na ten temat na język polski. W wolnym czasie czyta Balzaka, słucha muzyki i trenuje karate.

2 komentarze

 1. Dzień dobry. Czy kurs będzie kiedyś skończony?

  Odpowiedz
 2. Witam,
  w w kursie Angielski dla programistów kliknięcie pogrubionego terminu w tekście nie powoduje wyświetlenie jego tłumaczenia – tłumaczenie pojawia się tylko w trzech pierwszych lekcjach. To wina mojego komp. czy też tak ma być?

  Odpowiedz

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.