Własność CSS margin-block-start

> Dodaj do ulubionych

Własność CSS margin-block-start ustawia szerokość logicznego marginesu początkowego w orientacji blokowej. Jest to własność niedziedziczona.

Ustawienie własności margin-block-start zostaje odwzorowane na odpowiednią własność fizyczną marginesu zależnie od kierunku i orientacji pisma. W przypadku dokumentów w językach pisanych od lewej strony i od góry (takich jak polski, angielski itd.) własność ta odpowiada własności fizycznej margin-top, np.:

div {
  background-color: lightpink;
}
p {
  margin-block-start: 20px;
  background: coral;
}
...
<div>...</div>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>

W tym przykładzie początkowy logiczny margines blokowy będzie miał szerokość 20 pikseli (tekst jest pisany od góry o orientacji poziomej – jak w języku polskim). Efekt tego jest taki:

Efekt zastosowania własności CSS margin-block-start

Margines został zastosowany na górze, bo tam znajduje się logiczny początek elementu. W tym przypadku logiczna własność margin-block-start odpowiada fizycznej własności margin-top.

Gdybyśmy tę samą deklarację własności margin-block-start zastosowali do tekstu pionowego, pisanego od prawej do lewej, to odpowiadałaby ona fizycznej własności margin-right.

Obsługiwane wartości

Typy wartości przyjmowane przez własność margin-block-start:

  • Liczby z jednostką długości
  • Procenty – wartości procentowe odnoszą się do szerokości (w przypadku dokumentów zawierających tekst w języku pisanym od lewej do prawej strony) nadrzędnego elementu blokowego, czyli zawierającego ten element, dla którego jest zdefiniowany margines.
  • auto – szerokość marginesu jest dobierana przez przeglądarkę. Tej wartości czasami używa się do centrowania elementów na stronie.

Wartość początkowa własności margin-block-start to 0.

Składnia

Własność margin-block-start przyjmuje jedną wartość określającą szerokość początkowego logicznego marginesu blokowego:

margin-block-start: 10px;

W powyższym przykładzie margines początkowy będzie miał szerokość 10 pikseli.

Zastosowanie

Własność margin-block-start ma zastosowanie do wszystkich elementów z wyjątkiem elementów tabeli, które mają własność display ustawioną na inną wartość niż table-caption, table oraz inline-table.

Dodatkowo własność margin-block-start działa także w pseudoelementach ::first-letter i ::first-line.

Podsumowanie

ZastosowanieWszystkie elementy z wyjątkiem elementów tabeli, które mają własność display ustawioną na inną wartość niż table-caption, table oraz inline-table
Obsługiwane wartości
Wartość początkowa0
DziedziczenieNie
SpecyfikacjaCSS Logical Properties and Values Level 1 – margin-block-start