Shebang.pl

Znajdowanie elementów po tekście za pomocą jQuery

chmurki z wykrzyknikiem i napisem tip

Za pomocą selektora jQuery contains() można znaleźć tekst w treści elementu HTML. Poniższy skrypt działa tak, że jeśli nie znajdzie wybranego tekstu, to ukryje element, w którym go szukał:

var search = $('#search').val();
$('div:not(:contains("' + search + '"))').hide();
Przełączanie JavaScriptu zależnie od zmiany widoczności elementu za pomocą jQuery

Jeśli chcesz uruchomić wybrany skrypt JavaScript, gdy użytkownik przestanie interesować się kartą lub do niej wróci, możesz skorzystać z poniższego rozwiązania:

$(document).on('visibilitychange', function (e) {
  if (e.target.visibilityState === "visible") {
    console.log('Karta jest teraz widoczna!');
  } else if (e.target.visibilityState === "hidden") {
    console.log('Teraz karta jest niewidoczna!');
  }
});
Exit mobile version