Shebang.pl

Wyłączanie pól formularza za pomocą jQuery

chmurki z wykrzyknikiem i napisem tip

Czasami trzeba wyłączyć przycisk zatwierdzania formularza lub niektóre z jego pól tekstowych do czasu aż użytkownik wykona pewne czynności (np. zaznaczy pole wyboru Przeczytałem warunki i je akceptuję). Rozwiązaniem jest dodanie atrybutu disabled do pola formularza, aby móc go później odpowiednio ustawiać:

$('input[type="submit"]').prop('disabled', true);

Teraz wystarczy tylko ponownie wywołać metodę prop na elemencie formularza i przestawić wartość atrybutu disabled na false:

$('input[type="submit"]').prop('disabled', false);
Exit mobile version