Shebang.pl

Sprawdzanie za pomocą jQuery czy obrazy zostały już załadowane

chmurki z wykrzyknikiem i napisem tip

Czasami trzeba sprawdzić, czy wszystkie obrazy zostały w całości załadowane, aby móc kontynuować wykonywanie skryptów. W tym celu można wykorzystać poniższą funkcję jQuery:

$('img').load(function () {
  console.log('image load successful');
});

Ponadto, jeśli zamienisz znacznik img na identyfikator lub klasę, możesz sprawdzić czy został załadowany konkretny element.

Exit mobile version