Shebang.pl

Otwieranie odnośników za pomocą jQuery

chmurki z wykrzyknikiem i napisem tip

Jeśli chcesz otwierać odnośniki zewnętrzne w nowej karcie lub nowym oknie przeglądarki, a odnośniki w obrębie tej samej witryny w tym samym oknie lub tej samej karcie, możesz skorzystać z poniższego skryptu:

$('a[href^="http"]').attr('target', '_blank');
$('a[href^="//"]').attr('target', '_blank');
$('a[href^="' + window.location.origin + '"]').attr('target', '_self');
Exit mobile version