Obsługa błędów wywołań Ajax w jQuery

02 marca 2016
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Gdy wywołanie Ajax spowoduje błąd 404 lub 500, nastąpi uruchomienie procedury obsługi błędów. Jeśli procedura ta nie jest zdefiniowana, może to przeszkodzić w wykonaniu innego kodu jQuery. Dlatego należy zdefiniować globalną procedurę obsługi błędów Ajax:

$(document).ajaxError(function (e, xhr, settings, error) {
  console.log(error);
});

Autor: Matt Smith

Źródło: https://github.com/AllThingsSmitty/jquery-tips-everyone-should-know

Tłumaczenie: Łukasz Piwko

Treść tej strony jest dostępna na zasadach licencji MIT

Zobacz również:

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.