Rozdział 14. Projektowanie przy użyciu obiektów

Uruchamiamy w naszych głowach procesy myślenia obiektowego. Robimy to dlatego, bo zależy nam na tym, aby nasze systemy były jak najprostsze.

Więcej